Sectiune confirmare loc

Stimate candidat,

Te rugam să confirmi locul obținut în perioada stabilită în Regulamentul de admitere (a se vedea pct.II.8).