Sesiunea septembrie 2014, AMG Lugoj

Procedura de inscriere a candidatilor la concursul de admitere

  • În perioada 04 august-18 septembrie 2014, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs,  la adresa admitere.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită stabilit pentru depunerea dosarului de înscriere, la sediul facultăţii.
  • După completarea fişei de înscriere, candidaţii vor primi un e-mail de confirmare a înregistrării fişei, opisul documentelor necesare pentru a fi depuse la dosarul de înscriere şi un text prin care se detaliază paşii următori cu privire la înscrierea la facultate, perioadă, locaţie, telefon de contact pentru informaţii suplimentare, detalii privind depunerea dosarelor.
  • Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, respectiv depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul universităţii, se va desfăşura în perioada 01-18 septembrie 2014, între orele 12.00 - 15.00 , la sediul UMF „Victor Babeş” din Timişoara, secretariatul Facultăţii de Medicină – Asistenţă medicală generală, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, tel. 0256 204250, int. 414.
  • Pe dosarul de înscriere, central, candidatul va nota, citeţ, cu litere de tipar, numele şi prenumele, şi specializarea la care doreşte să se înscrie.
  • Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii ca şi studenţii români, dosarele lor, însoţite de metodologia de cuantificare/convertire a notei examenului de bacalaureat/diferite state, vor fi avizate în prealabil de Serviciul Relaţii internaţionale, cu menţiunea: „Actele permit înscrierea”.