Admitere Sesiunea septembrie 2015

Farmacie şi Asistenţă de farmacie (Lugoj)

Procedura de inscriere a candidatilor la concursul de admitere

 • În perioada 31 august-11 septembrie 2015, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs,  la adresa admitere.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită stabilit pentru depunerea dosarului de înscriere, la sediul facultăţii.
 • După completarea fişei de înscriere, candidaţii vor primi un e-mail de confirmare a înregistrării fişei, opisul documentelor necesare pentru a fi depuse la dosarul de înscriere şi un text prin care se detaliază paşii următori cu privire la înscrierea la facultate, perioadă, locaţie, telefon de contact pentru informaţii suplimentare, detalii privind depunerea dosarelor.
 • Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, respectiv depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul universităţii, se va desfăşura în perioada 07-11 septembrie 2015, între orele 09.00 - 14.00 , la sediul UMF „Victor Babeş” din Timişoara, secretariatul Facultăţii de Farmacie, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, tel. 0256 494604.
 • Pe dosarul de înscriere, central, candidatul va nota, citeţ, cu litere de tipar, numele şi prenumele, şi specializarea la care doreşte să se înscrie.
 • Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii ca şi studenţii români. Serviciul Relaţii internaţionale al universităţii va aviza, în prealabil, cu mențiunea „Actele permit înscrierea”, dosarele următorilor categorii de candidați:
  - Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene;
  - Cetățenii de origine etnică română;
  - Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, care pot candida pe locuri de studii cu taxă în lei;
  - Cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate.