ADMITERE 2016 - programe de studii universitare de licenta

 

Perioadele sesiunilor de admitere

Calendarul de desfasurare a concursului de admitere:

Admitereala studii universitare de licenţă, la specializările cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2016, după următorul calendar:

 • în perioada 11-22 iulie 2016 - completarea on-line a fişei de înscriere,
 • în perioada 18-22 iulie 2016 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul universităţii.
 • în data de 26 iulie 2016 – concurs de admitere, între orele 10.00-12.00, pentru specializările cu 180-240 credite transferabile.

La specializările Asistenţă medicală generală, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi dietetică, concursul se va desfăşura la sediul central, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2; accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, până la ora 09.45, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs.

La specializările Tehnică Dentară şi Asistenţă de profilaxie stomatologică, concursul se va desfăşura în sediul clădirii Medicină II, spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14, va începe la ora 08.00, prima serie, respectiv la ora 13.30, a doua serie, şi se va încheia după corectarea probelor practice pentru toţi candidaţii înscrişi. Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 30 de minute înainte de începerea probei, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs.

 • în data de 27 iulie 2016 – concurs de admitere, între orele 10.00 - 13.00, pentru specializările cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, până la ora 09.45, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs.

 • În data de 27 iulie 2016– publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate specializările, după finalizarea concursului, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro
 • în data de 28 iulie 2016- depunerea contestaţiilor (orele 08.00-14.00) şi rezolvarea acestora.
 • În 28 – 29 iulie 2016, între orele 9.00-14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.
 • În data de 1 august 2016, între orele 9.00-14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate.
 • În data de 2 august 2016 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2016,
 • 5 august 2016 – termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele candidaţilor nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, între orele 10.00-14.00, de la secretariatele  facultăţilor la care s-au înscris candidaţii, fără perceperea unor taxe.

 

În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2016.

Calendar:

 • 05-09.09.2016 - perioada de înscrieri,
 • 13.09.2016 – concurs de admitere,
 • 14.09.2016 – contestaţii,
 • 15.09.2016 - etapa I de confirmare a locului,
 • 16.09.2016 - etapa a II-a de confirmare a locului,
 • 16.09.2016 - publicarea rezultatelor.