ADMITERE 2017 – programe de studii universitare de licenta

Perioadele sesiunilor de admitere

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere:

Admitereala studii universitare de licenţă, la specializările cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2017, după următorul calendar:

 • în perioada 10-21 iulie 2017  – completarea on-line a fişei de înscriere,
 • în perioada 17-21 iulie 2017  – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii.
 • în data de 25 iulie 2017 – concurs de admitere, începând cu orele 8.00, pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară.
 • în data de 26 iulie 2017 – concurs de admitere, între orele 10.00-13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.
 • În data de 26 iulie 2017– publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de studii, după finalizarea concursului, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.rosau admitere.umft.ro
  •  în data de 27 iulie 2017- depunerea contestaţiilor (orele 08.00-14.00) şi rezolvarea acestora.
  • În 27 – 28 iulie 2017, între orele 9.00-14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.
  • În data de 31 iulie 2017, între orele 9.00 - 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate.
  • În data de 1 august 2017 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2017,
  • 4 august 2017 – termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele candidaţilor nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, între orele 10.00-14.00, de la secretariatele  facultăţilor la care s-au înscris candidaţii, fără perceperea unor taxe.

 

În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2017, astfel:

 • 04-08.09.2017 – perioada de înscrieri
 • 12.09.2017 – concurs de admitere
 • 13.09.2017 – contestaţii
 • 14.09.2017 – etapa I de confirmare a locului
 • 15.09.2017 – etapa a II-a de confirmare a locului
 • 15.09.2017 – publicarea rezultatelor.