Conform Regulamentului de admitere al universităţii şi Hotărârii Consiliului de administraţie din 03.09.2013, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara organizează o a doua sesiune a concursului de admitere la studii universitare de licenţă pentru locurile rămase neocupate la finalizarea sesiunii iulie 2013:

  • 3 locuri finanţate de la bugetul de stat - specializarea Asistenţă de profilaxie stomatologică, Facultatea de Medicină Dentară,
  • 8 locuri cu taxă - specializarea Asistenţă de farmacie, Facultatea de Farmacie.
  • 1 loc finanţat de la bugetul de stat pentru cetăţenii de etnie rromă - specializarea Balneofiziokinetoterapie, Facultatea de Medicină.

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concursul de admitere: 9-13 septembrie 2013.
Concursul de admitere, sesiunea septembrie 2013, se desfăşoară conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, aprobat în şedinţa Senatului din data de 12.02.2013 (click aici).