CALENDAR ADMITERE 2021 – programe de studii universitare de licenta

Perioada sesiunii de admitere

Admiterea la studii universitare de licență, la programele de studii cu predare în limba română, pentru locurile rămase neocupate, se organizează în aceleași condiții ca în prima sesiune, cu aceeași comisie, în luna septembrie 2021, după următorul calendar:

 • 06.09.2021 - 07.09.2021– perioada de înscriere:
  • completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Înscrierile din data de 07 septembrie 2021 se finalizează la ora 14.00.
  • verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității;
 • 08.09.2021 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii de licență cu durată de 3-4 ani (180-240 ECTS);
 • 09.09.2021 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie;
 • 10.09.2021, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere și rezolvarea acestora;
 • 10.09.2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului (de către candidații admiși);
 • 13.09.2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare a locului (de către candidații respinși);
 • 13.09.2021 – publicarea rezultatelor.

 

FISA INSCRIERE

Informații prealabile fișă de înscriere

Înainte de a se completa fișa de înscriere on-line, sunt necesare următoarele:

1. Dosarul de înscriere să fie complet, cu toate documentele necesare solicitate, conform regulamentului de admitere (a se vedea pct. II.5 – Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere)

2. Toate documentele din dosarul de înscriere să fie scanate și salvate (de preferat pe dispozitivul de pe care se completează fișa de înscriere on-line), pentru a putea fi încărcate în platforma de admitere, în momentul completării fișei de înscriere on-line;

3. Încarcarea documentelor solicitate este obligatorie și se va face etapizat, la fiecare secțiune a formularului de înscriere on-line.

4. Neîncarcarea documentelor solicitate în secțiunea formularului de înscriere on-line duce la imposibilitatea candidatului de a vizualiza și completa următoarea secțiune a fișei de înscriere on - line.

5. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.