Admitere 2014

Sesiunea septembrie 2014, AMG Lugoj

 

Afişarea rezultatelor

Publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere la specializarea Asistenţă Medicală Generală la Lugoj, se va face în 19 septembrie 2014, după finalizarea perioadei de înscrieri, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro.

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor, 22 septembrie 2014, orele 08.00-14.00. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Comisiei centrale de admitere, care va analiza şi soluţiona contestaţiile în aceeaşi zi în care au fost depuse, în prezenţa contestatarilor. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul universităţii şi pe site.

În perioada 22-23 septembrie 2014, între orele 9.00-14.00, va avea loc confirmarea locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi .

În data de 24 septembrie 2014, între orele 9.00-14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate.

Locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), pe bază de cereri individuale depuse în data de 24.09.2014, între orele  9.00 -14.00  la secretariatul facultăţii, însoţite de chitanţa de plată a taxei de confirmare (100 lei).
Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor de bacalaureat.

Achitarea taxei de şcolarizare

Candidaţii declaraţi admişi vor achita contravaloarea în lei a taxei de studii, integral, în perioada 22-30 septembrie 2014, Plata se efectuează în lei, la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: “taxa de studii – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.