Admitere Sesiunea septembrie 2015

 

CALENDARUL ADMITERII

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015
Înscrierea candidaților 31 august – 11 septembrie 2015,  între orele 9,00 – 14.00, la secretariatul Facultății de Farmacie, etajul II

Concursul de admitere

16 septembrie 2015, între orele 10:00-13:00,pentru specializarea Farmacie
Afișarea rezultatelor provizorii 15 septembrie 2015, pentru specializarea Asistență de farmacie (Lugoj),
16 septembrie 2015, pentru specializarea Farmacie.
Depunerea contestațiilor 17 septembrie 2015
Afișarea rezultatelor după contestații 17 septembrie 2015
Confirmarea locului – etapa I (candidații admiși) 17 septembrie 2015
Confirmarea locului – etapa II (candidații respinși, cu media peste 5) 18 septembrie 2015
Afișarea rezultatelor finale 18 septembrie 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retragerea dosarului se face până la data de 30.09.2015, de la ghişeul de înscriere.

 

Afişarea rezultatelor

Publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, are loc:

  • în 15 septembrie 2015, la specializarea Asistenţă de Farmacie (Lugoj),
  • în 16 septembrie 2015, la specializarea Farmacie.

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor, 17 septembrie 2015, orele 08.00-14.00. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Comisiei centrale de admitere, care va analiza şi soluţiona contestaţiile în aceeaşi zi în care au fost depuse, în prezenţa contestatarilor. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul universităţii şi pe site.

În data de 17 septembrie 2015, între orele 9.00-14.00, va avea loc confirmarea locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi, iar în data de 18 septembrie 2015, între orele 9.00-14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate.

Taxa de confirmare a locului, 100 lei, nu se restituie în cazul în care candidatul renunţă ulterior la locul obţinut prin concurs sau în cazul în care nu se încadrează în limita locurilor cu taxă, în situaţia în care au fost depuse un număr mai mare de cereri de confirmare decât numărul de locuri rămase libere.

Achitarea taxei de şcolarizare

Taxa de școlarizare se va achita integral, în perioada 21-25 septembrie 2015.

Plata se efectuează în lei, la casieria universităţii sau prin virament bancar cu următoarele menţiuni:

Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

CIF: 4269215

Contul universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX,

Nume și prenume student

Cuantumul taxei de studii 

Anul de studiu,

Specializarea