ADMITERE 2018 –

programe de studii universitare de licenta: Farmacie și Asistență de farmacie (la Lugoj)

 

Calendarul de desfășurare a concursului de admitere:

Admiterea la studii universitare de licenţă, la specializările cu predare în limba română, Farmacie și Asistență de farmacie (la Lugoj), se organizează în sesiunea septembrie 2018, după următorul calendar:

  • în perioada 03-07 septembrie 2018  – înscrierea candidaţilor: completarea on-line a fişei de înscriere depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la secretariatul Facultăţii de Farmacie, etaj II, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Facultăţii de Farmacie.
  • în data de 11 septembrie 2018 – concurs de admitere, între orele 10.00-13.00, pentru programul de studii Farmacie  (300 credite).
  • În data de 11 septembrie 2018 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la ambele programe de studii, după finalizarea concursului, la avizierul universităţii/Facultăţii de Farmacie şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro
  • în data de 12 septembrie 2018 - depunerea contestaţiilor la Registratura UMFVBT (parter) între orele 08.00-14.00 şi rezolvarea acestora.
  • În 13 septembrie 2018între orele 9.00-14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.
  • În data de 14 septembrie 2018, între orele 9.00 - 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate.
  • În data de 14 septembrie 2018– afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2018
  • 14 septembrie 2018– termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele candidaţilor nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, între orele 10.00-14.00, de la secretariatele  facultăţilor la care s-au înscris candidaţii, fără perceperea unor taxe.