ADMITERE 2017 – programe de studii universitare de licență

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează o nouă sesiune de admitere, în luna septembrie 2017, pentru locurile cu taxă  neocupate, în aceleaşi condiţii ca în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, la următoarele facultăți/programe de studii:

FACULTATEA DE FARMACIE

1. FARMACIE  – 17 locuri cu taxă

 • Limba de predare – română
 • Durata studiilor: 5 ani
 • Forma de învățământ: cu frecvență
 • Taxa de școlarizare: 7000 lei/an.

Concursul de admitere se va desfăşura sub forma unui test grilă de verificare a cunoştinţelor, care cuprinde:

 • 60 de întrebări Biologie (clasa a IX-a) – 6 puncte
 • 30 de întrebări Chimie organică (clasa a X-a şi a XI-a) – 3 puncte.

2. ASISTENȚĂ DE FARMACIE (LA LUGOJ) – 17  locuri cu taxă

 • Cursurile se desfășoară în municipiul Lugoj, jud. Timiș
 • Limba de predare – română
 • Durata studiilor: 3 ani
 • Forma de învățământ: cu frecvență
 • Taxa de școlarizare: 2500 lei/an.

Concursul de admitere se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, media generală de admitere se va calcula pe baza mediei generale de la bacalaureat.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

01.  NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ – 4 locuri cu taxă

 • Limba de predare – română
 • Durata studiilor: 3 ani
 • Forma de învățământ: cu frecvență
 • Taxa de școlarizare: 5000 lei/an.

      Concursul de admitere se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, media generală de admitere se va calcula pe baza mediei generale de la bacalaureat.

02.  BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE – 12 locuri cu taxă

 • Limba de predare – română
 • Durata studiilor: 3 ani
 • Forma de învățământ: cu frecvență
 • Taxa de școlarizare: 5000 lei/an.

Concursul de admitere se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, media generală de admitere se va calcula pe baza mediei generale de la bacalaureat.

CALENDARUL ADMITERII

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Înscrierea candidaților – online și la secretariatul facultății

04–08 septembrie 2017,  orele 0900 – 1400, la secretariatele Facultăților de Medicină, respectiv Farmacie.

Concursul de admitere – proba scrisă

12 septembrie 2017, orele 1000-1300, pentruprogramul de studii Farmacie

Afișarea rezultatelor provizorii pentru toate programele de studii

12 septembrie 2017

Depunerea contestațiilor și afișarea  rezultatelor după contestații

13 septembrie 2017

Confirmarea locului – etapa I (candidații admiși)

14 septembrie 2017

Confirmarea locului – etapa II (candidații respinși, cu media peste 5)

15 septembrie 2017

Afișarea rezultatelor finale

15 septembrie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retragerea dosarului se face până la data de 29 septembrie 2017, de la secretariatul facultății.

La programul de studii Farmacie – Facultatea de Farmacie, concursul se va desfăşura la sediul Facultății de Farmacie, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2. Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, până la ora 09:45, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs.
La programele de studii Asistență de Farmacie (la Lugoj) – Facultatea de Farmacie, Nutriție si dietetică și Balneofiziokinetoterapie și recuperare – Facultatea de Medicină, concursul de admitere se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, media generală de admitere se va calcula pe baza mediei generale de la bacalaureat.

 

!!!!!!!!! COMUNICAT IMPORTANT !!!!

ADMITEREA LA PROGRAMUL DE STUDII ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (DEVA)

 

În atenția candidaților la concursul de admitere,

În conformitatea cu prevederile legale, vă comunicăm faptul că Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara va organiza concurs de admitere la programul de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală (Deva) din cadrul Facultății de Medicină, sub forma de concurs de dosare, în luna septembrie 2017, condiționat de obținerea raportului ARACIS, respectiv de includerea acestui program de studii universitare de licență în Hotărârea de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018.